Author: kalle

Att tänka på om ditt café går i konkurs

Delgivning spelar en avgörande roll när ett kafé står inför konkurs. Det är det första viktiga steget i hela processen. Delgivningen av konkursansökan till gäldenären är inte bara en formell procedur; den är av avgörande betydelse för att säkerställa rättvisa och rättssäkerhet i hela konkursprocessen. Genom att säkerställa att gäldenären blir delgiven får denne en möjlighet att försvara sina rättigheter...